ÖZEL YEDİSU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

  PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

   

          Rehberlik; bireylere mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla, uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreç. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için  Rehberlik Servisi nin belirlerdiği ilkeler şunlardır;

  • Gizlilik
  • İşbirliği
  • Süreklilik
  • Güven
  • Gönüllülük
  • Kişi haklarına saygı
  • Bireysel farklılıklara saygı 

          Rehberlik Servisi öğrencilerimizin yaş farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.

   

   

  AMACIMIZ

        Öğrencilerimizin;

  • Kendilerini tanıması,
  • İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
  • İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmesi,
  • Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
  • İletişim kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmesidir. 
    

        Yedisu olarak, rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmasını hedefliyoruz.  Bu anlamda sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmaktan ziyade öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşım ile ilerliyoruz. Çünkü bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi en etkili olarak öğrenci-danışman öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz.

   

  REHBERLİK HİZMETLERİ

   

  Rehberlik Servisi birimi olarak çalışmalarımızı;

  • Öğrenciye Yönelik Çalışmalar
  • Veliye Yönelik Çalışmalar
  • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar

  Şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz. Yedisu Rehberlik Servisi ile bu üç temel unsuru bir araya getirerek takip, yönlendirme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

   

  ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

        Rehberlik Servisi olarak yaptığımız hizmetlerin en önemli parçasını öğrenciye yönelik çalışmalar oluşturuyor. Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında, duygusal ve sosyal donanımını da tamamlayarak hayata atılmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede öğrencilerimize yönelik faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

   

  Bireysel Görüşmeler

          Rehber öğretmenler; öğrenci, sınıf rehber öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler doğrultusunda öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Aynı zamanda öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda da bireysel görüşme yapabilir.

   

  Sunumlar, Seminerler

          Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz. 

  • Ortaöğretimden Üniversiteye Geçiş Sistemi
  • Sınıf Geçme Yönetmeliği
  • Sağlık Bakım Teknisyenliği ve Hemşire Yardımcılığı
  • Ergenlik Dönemi Özellikleri
  • Motivasyon ve Başarı
  • Öfke Kontrolü
  • Verimli Ders Çalışma
  • Test Çözme Teknikleri
  • Sınav Kaygısı ile Başa Çıkma
  • Riskler ve Başetme Eğitimi
  • Sınav Günü Yaklaşırken…

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik

   

             Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; her öğrencinin kendi özelliklerini tanıyan, kendiyle barışık, olumlu ilişkiler kuran, sorunlarını ve sıkıntılarını fark eden ve sorunlarını çözmek için çaba harcayan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak hayatını yönlendiren, sorumluluk alan, motivasyonu yüksek bireyler yetiştirmeye yardım eden programlı ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Rehberlik Birimi, aşağıda belirtilen başlıklarda çalışmalarını tüm öğrencileri kapsayarak sürdürmektedir.

   

  Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

   

  • Okula uyum çalışmaları
  • Öğrenciyi Tanıma çalışmaları
  • Hedef belirleme çalışmaları
  • Akademik başarıyı arttırma çalışmaları
  • Danışmanlık çalışmaları
  • Mesleki rehberlik ( Kariyer danışmanlığı) çalışmaları
  • Farklı öğrenen gruplar için bireyselleştirilmiş eğitim çalışmaları
  • Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen grup çalışmaları
  • Üniversite hazırlık sürecinde rehberlik

   

  YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)

   

  • Üniversiteye girişte iki aşamalı sınav uygulanır. YGS birinci aşama sınavı olup mart ayı içerisinde tek oturumda uygulanır. Amacı;
    
  • *LYS’ye girebilecek adayları seçmek,
   *Açıköğretim programlarına, Meslek Yüksek Okulu ön lisans programlarına (sınavsız geçiş dışında) ve belirli lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak puanları üretmek,
   *LYS puanlarının oluşumuna %40 oranında katkıda sağlamaktır.

  Test

  Testin İçeriği

  Soru Sayısı

  Süre

  Türkçe Testi

  Türkçe

  40

   

   

   

   

   

  Sosyal Bilimler Testi

  Tarih

  15

   

  Coğrafya

  12

   

  Felsefe

  8

   

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  5

   

   

   

   

   

  Temel Matematik Testi

  Matematik-Geometri

  40

   

   

   

   

   

  Fen Bilimleri Testi

  Fizik

  14

   

  Kimya

  13

   

  Biyoloji

  13

   

  Toplam

   

  160

  160 dk

   

   

  Envanterler

  Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

  • Otobiyografi
  • Beier Cümle Tamamlama Testi
  • Boş Zamanları Değerlendirme Envanteri
  • Kime Göre Ben Neyim
  • Kunder Meslek Tercih
  • Sosyometri
  • Kendini Değerlendirme Envanteri
  • Benego Kişilik Envanteri
  • Öğrenme Sitilleri
  • Problem Tarama 
  • Başarısızlık Nedenleri
  • Çalışma Davranışlarını Değerlendirme
  • Sınav Kaygısı
  • Mesleki Eğilim Belirleme 
  © 2017 Yedisu Okulları. All Rights Reserved. Designed By Grafik Bilişimve Tasarım